Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinde Bütçe Hazırlama ve Kullanım İlkeleri 

Çukurova Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi