Şubat 2023 Depremleri ve Bölgemize Etkileri Sempozyumu

28 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde, ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depremleri ile ilgili olarak, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “Şubat 2023 Depremleri ve bölgemize etkileri” konulu ulusal bir Sempozyumun Ç.Ü. Mithat ÖZSAN Amfisinde yapılacaktır. Farklı disiplinlerin çalışma alanlarını kapsayan bu sempozyuma bilimsel katkılar sunmak isteyen kurumunuzdaki araştırmacıların öz/abstract’larını Word formatında Sempozyum Sekreterliğine iletmesi gerekmektedir.

Sempozyum İletişimi için;
Sempozyum Sekreteri:
Arş.Gör.Dr. Ahmet Can AKINCI (Jeoloji Mühendisliği Bölümü)
E-mail: acakinci@cu.edu.tr
Dahili Tel: 2731/121