Görevde Yükselme Sınavı Bilgilendirme

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR VE SINAV KURALLARI

 

            Görevde Yükselme Yazılı Sınavı 04 Aralık Cumartesi günü saat 10:00’da Üniversitemiz Bilgisayar Laboratuvarında çevrim içi olarak tek oturum halinde yapılacaktır.

            Sınav ile ilgili gerekli bilgilendirmeler ve sınav işlemleri Üniversitemiz web sitesi (https://gys.cu.edu.tr/) üzerinden yapılacaktır. Bu siteye kimlik bilgileriniz ile erişim yapabilirsiniz..

           Adaylar fotoğraf kısmına son 6 (altı) ayda çekilmiş, taranmış bir vesikalık fotoğrafını ve banka dekontunu sisteme yüklemelidir.

           Görevde Yükselme Yazılı Sınavına katılacak olan (Şef, Koruma Güvenlik Şefi, Bilgisayar İşletmeni, Memur ve Şoför) her bir aday için yazılı sınav başvuru ücreti KDV dahil 200,00 (ikiyüz) TL olarak belirlenmiş olup, sınav ücretinin yatırılacağı hesap ve banka bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Adayların sınav ücretini havale veya eft işlemi ile ödemeleri gerekmekte olup; başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Sınava giremeyen veya girmeyen, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, aynı sınav için birden fazla ödeme yapan, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınav salonundan çıkarılan adayların ödedikleri ücret iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmamasının sonucu tamamen adaylara aittir.

           Adaylar Sınav Giriş Belgelerini sınav tarihinden bir hafta önce https://gys.cu.edu.tr/ internet adresinden kimlik bilgileriniz ile sisteme giriş yaparak alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesinde Adayın Sınava gireceği bina, salon, sıra no bilgileri ve fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava, Sınav Giriş Belgesi ve T.C. Nüfus Cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (veya süresi geçerli pasaport, K.K.T.C. Kimlik Kartı, T.C.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Pembe-Mavi Kart, T.C.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi) ile kabul edilecektir. Bunların dışındaki belgeler (Sürücü Belgesi, Kurum Kimliği v.b.) sınava girmek için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Görevde Yükselme Sınavı Ücretinin Yatırılacağı Hesap ve Banka Bilgileri:

Banka Adı ve Şubesi : T.C.Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi

Hesap Adı                  : Ç.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Hesap No                   : 1690-25594020-5041

IBAN No                   : TR96 0001 0016 9025 5940 2050 41

Banka Dekontu https://gys.cu.edu.tr adresine 08 Kasım 2021 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.

 

SINAV KURALLARI

  1. Sınava katılacak adaylara 80 soru ve 120 dakika sınav süresi verilecek olup, sınav soruları çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli olacak şekilde hazırlanacak ve sorular arasında geçiş yapılabilecektir.
  2. Sınavın başlama saati olan 10:00’dan sonra hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde aday sınavını tamamlasa bile, salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Herhangi bir nedenle aday salondan çıktığı takdirde tekrar sınava devam etmesi mümkün değildir.
  3. Sınavın değerlendirilmesi doğru cevap üzerinden yapılacak olup, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Tüm sorular için adayın doğru olduğunu düşündüğü seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmaması yararına olacaktır.
  4. Adayların sınav süresince kopya çekmeleri, kopya vermeleri, kopya çekilmesine yardımcı olmaları, diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler, adayların oturduğu yerleri değiştirebilir.
  5. Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları ile; çanta, kitap, ders notu, defter vb. dokümanlarla; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınav esnasında, üzerinde ve yanında bu cihazları bulunduranlar hakkında Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
  6. Adaylar sınava gelirken yanlarında; şeffaf şişe içerisinde su, peçete, maske, dezenfektan, dezenfektan mendil ve yüz koruyucu siperlik getirebilecek olup; kurşun kalem, silgi kalemtıraş vb. getirmelerine izin verilmeyecektir.
  7. Soruların ve cevapların bir yere yazılması ve sınav salonundan dışarı çıkarılması yasaktır. Bu kurala uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Not: Sınav Bitiminde Adayların Sınavlarını kaydetmeleri gerekmekte olup, kaydedilmeyen sınavların değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

 

Yazılı Sınav Tarihi

04 Aralık 2021

Yazılı Sınav Sonuçlarının Açıklanması

07 Aralık 2021

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci

08 Aralık 2021 – 14 Aralık 2021

İtirazların Değerlendirilmesi

15 Aralık 2021 – 28 Aralık 2021

Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi

29 Aralık 2021

Sözlü Sınav

Tarihi daha sonra ilan edilecektir.