Ç.Ü. Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirme Tutanakları

Adana MYO Makine Programı

Adana MYO Radyo ve Televizyon Programı

AOSB Teknik Bilimler MYO Elektronik Teknolojisi Programı

AOSB Teknik Bilimler MYO Elektrik Programı

Ceyhan Mühendislik Fakültesi Enerji ABD

Ceyhan Mühendislik Fakültesi Otomotiv ABD

Ceyhan Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi ABD

Eczacılık Fakültesi Farmasotik Toksikoloji ABD

Eczacılık Fakültesi Farmasotik Kimya ABD

Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD

Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi ABD

Fen Edebiyat Fakültesi Endüstriyel Kimya ABD

Fen Edebiyat Fakültesi Genel Biyoloji ABD

Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji ABD

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk ABD

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama ABD

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk ABD

İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı ABD

İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik ABD

Karaisalı MYO Bilgisayar Programcılığı Programı

Karaisalı MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Kozan MYO Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Kozan MYO Bilgisayar Programcılığı Programı

Kozan MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Mühendislik Fakültesi Elektrik Makineleri ABD

Mühendislik Fakültesi Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Tekniği ABD

Mühendislik Fakültesi Mekanik ABD

Mühendislik Fakültesi Telekomünikasyon ABD

Mühendislik Fakültesi Ulaştırma ABD

Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi ABD

YADYO Hindoloji

YADYO İngilizce

Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik ABD