31.12.2023 Tarih ve 32416 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına İlişkin Nihai Değerlendirme Tutanakları

Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.


Araştırma ve Geliştirme Stratejileri Koordinatörlüğü (TTO) ve Endüstri İşbirlikleri Birimi


Devlet Konservatuvarı Tiyatro (Oyunculuk) Pr.


Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD


Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji ABD


Fen Edebiyat Fakültesi Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD


Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD


İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD


Karaisalı MYO Harita-Kadastro Pr.


Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi


Kozan MYO Yerel Yönetimler Pr.


Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi (Biyoloji) Öğr.Gör.


Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi (İstatistik) Öğr.Gör.


Spor Bilimleri Fakültesi Hareket Ve Antrenman Bilimleri ABD


Tufanbeyli MYO Elektrik Enerjisi Üretim İletim Dağıtım Pr.


Ziraat Fakültesi Entomoloji ABD


Ziraat Fakültesi Fitopatoloji ABD