2022-2023 Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) İle Yatay Geçiş Başvuruları

2022 – 2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”  Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Usul ve Esaslara uygun olarak yürütülür.

YÖK​​​ GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ EK MADDE 1 UYGULAMA İLKELERİ için tıklayınız.

İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru dilekçesi (Örnek Dilekçe için tıklayınız.)
  2. Not Belgesi (Transkript) (Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki derslerden aldığı notlarını, genel not ortalaması, not değerlendirme sistemini gösteren belge)(Islak İmzalı veya E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu olabilir)
  3. Kredi transferi ve intibak işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenim süresince alınan derslerin ders içerikleri
  4. Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi (Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır. https://ais.osym.gov.tradresinden alınabilir.)
  5. Kayıtlı olunan Üniversiteden alınan daha önce Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş yapmadığını gösterir belge. (2022 girişli öğrencilerden istenmemektedir.)
  6. Kayıtlı olduğu Üniversiteden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığını gösterir belge. (Bu belgenin başvuru sırasında yüklenmesi zorunlu değildir. Kesin kayıt esnasında zorunlu olacağı için temin edilmesi önerilir.)

 

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, 20 Ocak 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

   Başlangıç   Bitiş 
Başvuru Tarihi 09.01.2023 20.01.2023
Değerlendirme Tarihi 23.01.2023 27.01.2023
Sonuç İlan Tarihi 31.01.2023
Kesin Kayıt Tarihi 01.02.2023 06.02.2023
Yedek Kayıt Tarihi 07.02.2023 10.02.2023

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvurusu Yapılabilecek Programlar İçin Tıklayınız.

Online Başvuru için Tıklayınız