2022-2023 Bahar Dönemi Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları

Değerli Öğrencilerimiz ve Personelimiz;

23 Mayıs 2023 Tarihli Senato toplantımızda aldığımız kararlar doğrultusunda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi yarıyıl/yıl sonu sınavlarının;

  • Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin tüm sınıflarında yüz yüze yapılmasına,
  • Üniversitemiz Senatosunun 20 Şubat 2023 tarihli 04/03 sayılı kararında
   belirtilen uygulamalı eğitimlere yüz yüze devam eden programlarımızın/sınıflarımızın
   sınavlarının yüz yüze, diğer programlarımızın/ sınıflarımızın sınavlarının ise çevrim
   içi yapılmasına,
  • Yüz yüze sınava giremeyen öğrenciler için ilgili birimin yönetim kurulu kararı
   ile mazereti uygun görülen öğrencilere birim tarafından belirlenecek tarihte yarıyıl/yıl
   sonu mazeret sınavı (yüz yüze) hakkı tanınmasına

karar verilmiştir.